Onderzoekstools

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) beschikt over vier proefhallen en over een aantal vaste proefinstallaties voor fundamenteel of toegepast onderzoek. Ook kan men beschikken over een aantal goed uitgeruste werkhuizen en een sedimentologisch laboratorium.

Daarnaast heeft het  WL een geavanceerd numeriek instrumentarium in beheer en beschikt het over een uitgebreid databeheersysteem.

Het operationeel meetnet van het Waterbouwkundig  Laboratorium - Hydrologisch Informatiecentrum omvat de real-time monitoring van waterpeilen, debieten en neerslag op een 200-tal locaties op en langs de Vlaamse waterwegen.

Sinds enkele jaren beschikt het Waterbouwkundig Laboratorium over een sedimentologisch labo. De interesse in deze slibdeeltjes 'sediment' werd de laatste jaren steeds groter gezien het belang voor de planning van baggerwerken, de vrijwaring van de toegang tot de havens, het afvoergedrag van rivieren, het risico op overstromingen enz.

Het Waterbouwkundig Laboratorium ontwikkelt en beheert numerieke modelschematisaties en eigen software voor toepassing in zijn expertisedomeinen.