Numeriek modelinstrumentarium en Software

numerieke modellering

Numerieke modelschematisaties

Software ontwikkeling

Steunpunt Numerieke Modellering


Het Waterbouwkundig Laboratorium ontwikkelt en beheert numerieke modelschematisaties en eigen software voor toepassing in zijn expertisedomeinen.

Numerieke modelschematisaties

Om de werkelijkheid beter te begrijpen, kunnen we de fysische processen vereenvoudigd beschrijven in een numeriek model dat kan worden doorgerekend op een computer. De kunst bestaat erin om voor elke toepassing te bepalen welke fysische processen dienen te worden meegenomen, in welke complexiteit en met welke resolutie (in tijd en ruimte). Daarom kan het zijn dat we van éénzelfde natuur meerdere verschillende schematisaties gebruiken.

Numerieke modellen zijn een krachtig instrument om scenario-analyses in uit te voeren en kunnen ons verder ook inzicht verschaffen in het samenspel van de fysische processen die van belang zijn voor een bepaalde beheersvraag.

Software ontwikkeling

 

Steunpunt Numerieke Modellering

Het WL heeft zijn portfolio van verschillende numerieke modellen opgedeeld in verschillende modeltypes. Per modeltype is een expert als beheerder aangeduid. De beheerders vormen samen het Steunpunt Numerieke Modellering om kennis en goede modelleerpraktijk met elkaar te delen.

  • 1D Hydrodynamische modellen
  • 2D en 3D Hydrodynamische modellen
  • Golfmodellen
  • Sedimenttransportmodellen
  • Operationele voorspellingsmodellen
  • Hydrologische modellen
  • Waterbalansmodellen
  • Overstromingsmodellen
  • Faalgedragmodellen (bresgroei in dijken)
  • CFD modellen (Computational Fluid Dynamics)

Het WL is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten voor de modelmatige beschrijving van hun interessegebied. Het is de centrale plek voor versiebeheer van de verschillende modelschematisaties, die actueel worden gehouden in een B&O (Beheer en Onderhoud) proces. Om continu inzetbaar te blijven, dienen modellen immers voortdurend te worden aangepast aan de steeds wijzigende fysische realiteit en aan de evoluerende versies van de software waarin ze zijn opgesteld.
Het WL heeft de expertise in huis om uit de bestaande portfolio van modellen het best geschikte instrument voor elke toepassing te selecteren. We houden deze portfolio up-to-date en vullen lacunes in waar nodig.
Modelontwikkeling is een complexe en vaak tijdrovende taak. Daarom werkt het WL nauw samen met externe partijen (universiteiten en studiebureaus) voor modelontwikkeling en scenario-analyses. Het steunpunt zorgt ervoor dat de modelschematisaties gedocumenteerd ter beschikking worden gesteld, en nadien ook in versiebeheer worden genomen.

naar boven