Doelstellingen

Het Waterbouwkundig Laboratorium streeft 4 strategische doelstellingen na:

 1. Het ondersteunen van de Vlaamse overheid bij haar streven om:
  • de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren;
  • wateroverlast en watertekort op een effectieve en efficiënte wijze aan te pakken;
  • veilige, efficiënte en effectieve watergebonden infrastructuur te ontwikkelen;
  • bij te dragen tot het waterwegen-, kust- en havenbeleid, als deel van de economische ontwikkeling, rekening houdend met de leefmilieucomponent.
 2. Het leveren van een klantgerichte dienstverlening.
 3. Het aangaan van strategische allianties om zijn dienstverlening te verbeteren en zijn positie te versterken.
 4. Het uitbouwen van een specifiek wetenschappelijk instrumentarium waarbij gestreefd wordt naar toepasbare, kwaliteitsvolle en economisch verantwoorde innovatie.