Organisatie

Het Waterbouwkundig Laboratorium is een afdeling van de Technisch Ondersteunende Diensten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Zicht op lokaal 'Palingplaat'
 
Ons team telt meer dan 140 medewerkers. Samen werken we aan 3 kernopdrachten:

  • optimalisatie van waterbouwkundige constructies (havens, sluizen, dammen, dijken, stuwen...);
  • veilige en vlotte manoeuvreerbaarheid van schepen in Vlaamse havens en op Vlaamse binnenwateren;
  • efficiënt beheer van de waterstanden van de Vlaamse waterlopen en het formuleren van doeltreffende maatregelen om de gevolgen van watertekort of overlast te bestrijden.