Belgian Hydraulic Day 2017

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Op  20 november 2017 laten we een nieuwe wind waaien door de Belgian Hydraulic Day. In de voormiddag kan een bezoek gebracht worden aan de (werven van de) stuwsluiscomplexen van Kain (Wallonië)en Kerkhove (Vlaanderen) op de Bovenschelde. Hier worden we op sleeptouw genomen door de verantwoordelijken bij de Direction Générale Mobilité et Voies Hydrauliques en Waterwegen en Zeekanaal NV. In de namiddag volgt een presentatie sessie waarop kan ingezoomd worden op studies, onderzoek en ontwikkelingen in België met linken naar vernieuwing en beheer van stuwsluiscomplexen, waterbeheer (kwantiteit en kwantiteit) en bevordering bevaarbaarheid. Adhv. posters kan het ganse pallet van lopende hydraulische onderzoeken in België worden getoond.

Net als de voorbije jaren is het de bedoeling academici, onderzoeksingenieurs en projectingenieurs, actief in België op het gebied van hydraulica, te verzamelen om kennis te maken, voor discussie en initiëren van uitwisseling.

Le 20 novembre 2017, nous allons souffler un nouveau vent sur le Belgian Hydraulic Day. Le matin, une visite de terrain aux (chantiers des) barrages et écluses de Kain (en Wallonie) et de Kerkhove (en Flandre) sur le Haut-Escaut. Ici, les responsables des Direction Générale Mobilité et Voies Hydrauliques et Waterwegen en Zeekanaal NV. vont nous immerger dans leur monde merveilleux. Dans l'après-midi, il y aura une séance de présentations qui mettra l’accent sur des études, recherches et développements en Belgique liés au renouvellement et à la gestion des barrages et écluses, la gestion de l'eau (quantité et qualité) et l’amélioration de la navigabilité. Sur la base de posters, on pourra aussi montrer toute la gamme des recherches hydrauliques en cours en Belgique.
Tout comme ces dernières années, l'objectif est de rassembler les académiques, chercheurs-ingénieur en ingénieur de projet, actifs en Belgique dans le domaine de l’hydraulique, pour lier connaissance, discuter et initier des échanges.

November 20, 2017 we will blow a new wind on the Belgian Hydraulic Day. In the morning a visit can be made to the (construction site of) the lock and gate complexes of Kain (Wallonia) and Kerkhove (Flanders) on the Upper-Scheldt. Here, the responsables of the Direction Générale Mobilité et Voies Hydrauliques and Waterwegen en Zeekanaal NV will reveal all their secrets. In the afternoon, there will be a presentation session zooming in on studies, research and developments in Belgium with links to renewal and management of lock and gate complexes, water management (quantity and quality), improvement of navigability. In addition, posters can be displayed illustrating all on-going hydraulic research in Belgium.

Just like in recent years, the aim is bringing together academics, research-engineers and project engineers, active in Belgium in the field of hydraulics to meet, discuss and initiate exchange.