Bestuderen van het voorkomen van golven op verschillende locaties zoals in kusthavens of nabij zeedijken

Een golfklimaat beschrijft de algemene karakteristieken van een golf op een bepaalde locatie en over een bepaalde periode:

  • golfhoogte
  • golfperiode
  • golfrichting

Binnen het WL wordt onderzoek gedaan naar de golfklimaten voor de Belgische kust. Voorbeelden van toepassing zijn:

  • onderzoek naar de golfimpact op zeedijken
  • golfvoortplanting in zeer ondiep water (stranden)
  • onderzoek naar golven als drijvende kracht van sedimenttransport in de kustnabije zone
  • golfindringing in de kusthavens