EU-INTERREG 2 Zeeën – POLDER2C’s

  • 17 april 2020

In de Hedwige-Prosperpolder, op de grens tussen Nederland en Vlaanderen, wordt i.h.k.v. het geactualiseerde Sigmaplan door afdeling Zeeschelde-Zeekanaal (dVW) de komende jaren een nieuwe ringdijk aangelegd ter vervanging van de huidige Scheldedijk.

 

Tijdens de aanlegfase ontstaat een uniek Living Lab, Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LL HPP). Tijdens de werkzaamheden vinden er dijksterkteproeven (golfoverslag, overloop, …) plaats. Uiteindelijk is het de bedoeling de huidige Scheldedijk te belasten tot de vorming van een bres. Parallel daaraan wordt geoefend in het voorkomen van, het bewust veroorzaken en het herstellen van doorbraken (zgn. beheers- en noodmaatregelen) a.d.h.v. grootschalige crisisoefeningen.

 

STOWA en WL bundel(d)en hun krachten om binnen LL HPP enerzijds dijksterkteproeven en anderzijds crisisoefeningen te faciliteren. Samen met andere sleutelfiguren zal invulling gegeven worden aan de proeven en zullen deze tot uitvoering gebracht worden. Een eerste kers op deze samenwerkingstaart is de goedkeuring van het EU-INTERREG 2 Zeeën(*)-project POLDER2C’s met STOWA, Xperta (DMOW), ULille, TUDelft, ISL (FR), EA (UK), SWW (UK), RWS, Cerema, KULeuven (Brugge), Ministerie van Defensie (NL), provincie Zeeland en Hogeschool Zeeland als partners.

Kick-off: 22-24/01/2020

 

 

(*) Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020.

 

Meer info:

https://www.polder2cs.eu/

https://prezi.com/p/hvmg_bkuu_bd/polder2c-s-living-lab-hedwige-prosper-polder/