Studiedag Moneos

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 besloten Vlaanderen en Nederland hun monitoringsactiviteiten in het Schelde-estuarium af te stemmen en te optimaliseren. Dit resulteerde in het MONEOS-programma (MONitroing Effecten OntwikkelingsSchets 2010). Vanuit het Waterbouwkundig Laboratorium, dat verantwoordelijk is voor het meten van het merendeel van abiotische parameters in het Vlaamse deel van het estuarium, werd in 2008 het initiatief genomen om de monitoringsresultaten jaarlijks te rapporteren in het zogeheten “MONEOS-jaarboek”. Dit jaar zal het 10e jaarboek gepubliceerd worden en naar aanleiding hiervan organiseert het WL op donderdag 25 oktober de studiedag "de tinnen verjaardag van het MONEOS-jaarboek". Tijdens deze studiedag zal u geïnformeerd worden over o.a. de optimalisatie van het meetnet gedurende de laatste 10 jaar, de monitoringsresultaten vanuit het WL en andere partners, de databeschikbaarheid en de evaluatie van het Schelde-estuarium, gebaseerd op deze monitoringsdata. Een gedetailleerd programma volgt begin juli, maar noteer alvast 25 oktober in uw agenda voor een dag vol informatie over en op de Schelde!

Save the date!

25 oktober 2018