Studiedag Moneos

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 besloten Vlaanderen en Nederland hun monitoringsactiviteiten in het Schelde-estuarium af te stemmen en te optimaliseren. Dit resulteerde in het MONEOS-programma (MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets 2010). Vanuit het Waterbouwkundig Laboratorium, dat verantwoordelijk is voor het meten van het merendeel van abiotische parameters in het Vlaamse deel van het estuarium, werd in 2008 het initiatief genomen om de monitoringsresultaten jaarlijks te rapporteren in het zogeheten “MONEOS-jaarboek”. Dit jaar zal het 10e jaarboek gepubliceerd worden en naar aanleiding hiervan organiseert het WL op donderdag 25 oktober de studiedag "de tinnen verjaardag van het MONEOS-jaarboek". Tijdens deze studiedag zal u geïnformeerd worden over o.a. de optimalisatie van het meetnet gedurende de laatste 10 jaar, de monitoringsresultaten vanuit het WL en andere partners, de databeschikbaarheid en de evaluatie van het Schelde-estuarium, gebaseerd op deze monitoringsdata.

De studiedag gaat door vanop de boot, waarbij we varen langsheen het traject Temse-Rupelmonde-Dendermonde-Temse.

09:30 10:00 Ontvangst  
10:00 10:05 Verwelkoming Frank Mostaert (WL)
10:05 10:25 MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitoring van het Schelde estuarium Patrick Meire (UA)
10:25 10:45 Het getij in de Zeeschelde Dieter Meire (WL)
10:45 11:00 Het debiet in de Zeeschelde Stef Michielsen (Antea)
11:00 11:30 Koffie/thee pauze  
11:30 11:50 Fysische parameters - snelheid, temperatuur, saliniteit Ivo Van de Moortel (Antea)
11:50 12:10 Fysische parameters - zwevende stof Wouter Vandenbruwaene (WL)
12:10 12:30 Sedimentaanvoer naar het estuarium: fluviatiele en mariene bijdrages Yves Plancke (WL)
12:30 13:30 Lunch  
13:30 13:50 Waterinfo-dataportaal: hoe we onze metingen online beschikbaar maken Leen Boeckx (WL)
13:50 14:10 Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde Alexander Van Braeckel (INBO)
14:10 14:30 Heeft morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit? Tom Maris (UA)
14:30 15:00 Koffie/thee pauze  
15:00 15:20

Stilstaan is achteruit gaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet

Filmpje

Hans Vereecken (WL)
15:20

15:40

MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden-Zeeschelde

Jürgen Suffis (aMT)
15:40 16:00 Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen Hans De Preter (DVW)
16:00 16:30 Afsluitende drink