Habitatmapping

Relaties worden opgesteld tussen abiotische kernmerken van het fysisch systeem en soorten planten en dieren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met INBO. Laagdynamische ondiepwatergebieden en intergetijdengebieden in het Schelde-estuarium zijn ecologisch van grote waarde. Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt in representatieve case-studiegebieden in de Westerschelde en in de Zeeschelde hoe de snelheid van de waterstroming in ondiepe gebieden, bodemvormen en andere stromingskarakteristieken bepalend kunnen zijn voor de laagdynamische habitats.