Masterplan WL

Reeds van 1939 is het Waterbouwkundig Laboratorium gevestigd op zijn huidige locatie in Antwerpen. Tijdens die lange periode zijn de gebouwen dikwijls uitgebreid en aangepast aan de veranderde behoeften. Momenteel werken er ongeveer 120 onderzoekers, technici en ondersteunend personeel op de site. Om tegemoet te komen aan de continue toename aan onderzoeksopdrachten en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het onderzoekpersoneel is er nood aan bijkomende en aangepaste kantoor- en onderzoeksruimtes. De huidige indeling van de site, een onsamenhangende aaneenschakeling van meerdere gebouwen, staat immers een optimale samenwerking tussen de onderzoekers in de weg. Diensten die een logisch verband met elkaar hebben, zitten her en der verspreid wat weinig efficiëntie is. Met dit project wil het Waterbouwkundig Laboratorium ruimte creëren en herindelen waarbij samenwerking en efficiëntie gestimuleerd worden.