Portfolio

cover_Portfolio'Het Waterbouwkundig Laboratorium: expertise in beweging' geeft een overzicht van wat het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) doet en omschrijft de expertisedomeinen havens en vaarwegen, waterbeheer, hydraulica en sediment en waterbouwkundige constructies. De instrumenten en installaties – zowel terreinmetingen, fysische (schaal)modellen, scheepvaartsimulatoren als wiskundige modellen worden kort omschreven om potentiële klanten een idee te geven van de mogelijke oplossingen die het WL kan aanbieden. Het document wordt aangevuld met samenvattende fiches van representatieve, recent afgeronde projecten (in opbouw).

pdf bestandHet Waterbouwkundig Laboratorium - expertise in beweging (23.72 MB)