Sedimentologisch laboratorium

Sediment labo_2We monitoren niet alleen de waterstanden en debieten op de Vlaamse waterwegen, maar ook het sedimenttransport en andere fysische parameters. Continu verzamelen we waterstalen op vaste meetpunten of tijdens vaste meetvaarten die we analyseren in ons eigen sedimentologisch labo. De meettoestellen die op het terrein worden ingezet, worden hier ook gekalibreerd.

De interesse in sediment is in het voorbije decennium steeds groter geworden gezien het belang voor de planning van baggerwerken, de vrijwaring van de toegang tot de havens, het afvoergedrag van rivieren en het risico op overstroming. Ook zet verontreiniging zich makkelijk vast op sedimentdeeltjes en wordt meegevoerd door de rivierafvoer. Op basis van de unieke samenstelling, vorm of kleur van de deeltjes kunnen we een sedimentclassificatie opstellen. Ook wanneer sediment meegevoerd wordt, kunnen we de herkomst van de deeltjes toch nog achterhalen. Voor een overzicht van de analyses die we verrichten en de parameters die we meten, verwijzen we naar onze ‘Meettechnieken en -instrumenten’.

sedimentlabo sedimentanalyse sedimentonderzoek