Over Waterbouwkundig Laboratorium

aerial photo Flanders Hydraulics ResearchHet Waterbouwkundig Laboratorium (WL) is al meer dan 80 jaar een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken.

Als onderzoeksinstituut en technisch ondersteunende afdeling maken we deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig Laboratorium ondersteunt de  beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde manier te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen.

Naast activiteiten in opdracht van het beleidsdomein MOW voeren we ook opdrachten uit voor andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten en voor de privésector. Opdrachten voor derden worden gefaciliteerd door het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Het Waterbouwkundig Laboratorium streeft ernaar om kennis, kennisproducten en advies te verschaffen over watersystemen op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande manier. Zo willen we het beleid van de Vlaamse overheid ondersteunen.Zicht op lokaal 'Palingplaat'

Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen

Tel. +32 3 224 60 35
 

Hoe ons bereiken?

Portfolio
cover_Portfolio