Historiek

1933

Oprichting

Opbouw Waterbouwkundig Laboratorium Bestuursgebouw in opbouw

Het Waterbouwkundig Laboratorium werd opgericht als onderdeel van de Antwerpse Zeediensten. Het doel was meer inzicht te verwerven over de invloed van baggerwerken op de vaargeulen in de Schelde en over getijstromingen. Later werd dit uitgebreid tot onderzoeken in verband met andere rivieren en hydraulische kunstwerken.

1945

Omvorming tot afzonderlijke studiedienst

Het Waterbouwkundig Laboratorium werd een afzonderlijke studiedienst naast de Antwerpse Zeediensten en onder het Ministerie van Openbare Werken, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Het Waterbouwkundig Laboratorium kreeg de opdracht om met behulp van natuurgetrouwe schaalmodellen hydraulisch onderzoek uit te voeren voor de overheid, parastatale instellingen en privé-bedrijven. Ook moest het alle documentatie over onderzoek in verband met waterbouw en waterlopen centraliseren

1958 en 1971

Nieuwe proefhallen

Het Laboratorium werd uitgebreid met nieuwe proefhallen om plaats te bieden aan grote schaalmodellen van de Westerschelde (1958) en voor de monding van de Congostroom (Mateba). In 1971 werd een groot model van de Belgische kust gebouwd (ontwerp haven Zeebrugge).

1979

Opsplitsing van het Laboratorium

Het Laboratorium werd opgesplitst in een Vlaamse en Waalse instelling, waarbij deze laatste vooral actief was bij de studie van afdammingen en sluizen.

1987

Oprichting onderzoeksgroep nautische studies

Een sectie nautische studies werd opgericht waarbij het onderzoek werd toegespitst op de manoeuvreerbaarheid van schepen, met simulator (1989) en sleeptank (1992).

Early years of the towing tank

1989

Integratie in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – samenvoeging met Dienst voor Hydrologisch Onderzoek

Ingevolge de regionalisatie werd het Waterbouwkundig Laboratorium mee overgedragen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Samen met de Dienst voor Hydrologisch Onderzoek vormde het een afdeling van de Administratie Waterwegen en Zeewezen.

2000-2001

Volledige Integratie

Volledige integratie waarbij de Dienst voor Hydrologisch Onderzoek naar de gebouwen van het Waterbouwkundig Laboratorium verhuist. In 2001 mondt dit uit in de officiële oprichting van het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC). Het HIC neemt de taken van de Dienst voor Hydrologisch Onderzoek over en breidt de werking uit met de moderne middelen die nu ter beschikking staan.

2004

2de simulator

Een aanhoudende vraag naar onderzoek en simulatortraining noodzaakte het laboratorium een tweede moderne simulator te bouwen om de capaciteit en bedrijfszekerheid te verhogen.

Cel Hydrometrie-Schelde

De cel Hydrometrie-Schelde maakt deel uit van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium. Deze cel staat in voor metingen en interpretatie van getij, debiet, stromingen en fysische parameters in het Zeescheldebekken, en verzorgt ook de stormvloedwaarschuwing.

2006

Reorganisatie Beter Bestuurlijk Beleid

Na de reorganisatie in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd het Waterbouwkundig Laboratorium ondergebracht bij de Technisch Ondersteunende Diensten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

2008

75 jaar WL

Het Waterbouwkundig Laboratorium viert haar 75ste verjaardag.

Sedimentologisch laboratorium

Het sedimentologisch laboratorium opent officieel haar deuren.

Sedimentology lab

2010

LARA

In 2010 werd de binnenvaartsimulator LARA ingehuldigd door minister Crevits.
De binnenvaartsimulator, LARA, zal een belangrijke ondersteunende functie spelen voor het onderzoek en ontwikkeling in de Vlaamse binnenvaartsector:

De Kogge

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed onderzoekt de Kogge op het WL. De Kogge is een middeleeuws schip dat is opgegraven tijdens de uitbreiding van de Antwerpse haven.

2011

Een nieuw schaalmodel van de Haven van Zeebrugge

Het schaalmodel van Zeebrugge meet ongeveer 55 bij 35 m (1925 m²) en geeft een 15 km lange kuststrook weer van Blankenberge tot de Nederlandse grens. De horizontale schaalfactor is 1:300, maar de verticale schaalfactor is 1:100 om voldoende waterdiepte in het model te behouden.

OWA

Het Open WL Archief (OWA) gaat online. Via OWA kan je de vrij digitaal toegankelijke onderzoeksresultaten van het Waterbouwkundig laboratorium raadplegen. Je vindt hierin rapporten, artikels, congresverslagen, posters,  presentaties, enz.

2014

www.waterinfo.be

Met deze portaalsite slaan de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten de handen in elkaar. Al onze metingen en voorspellingen worden hier samengebracht. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.