Waterverbruik

In het jaar 2000 werd vastgesteld dat het jaarlijkse waterverbruik ongeveer 7000 m³ leidingwater bedroeg. Ongeveer 25% hiervan diende voor huishoudelijk gebruik (vooral sanitair). De rest werd gebruikt voor de schaalmodellen en opgeslagen in de ondergrondse reservoirs. Water dat te sterk vervuild was door de proeven moest weggepompt worden naar de riolering en vervangen worden door zuiver leiding water. Om dit grote verbruik te reduceren werd beslist om voor de waterbevoorrading van de modellen over te schakelen op de recuperatie van regenwater.
Dit gebeurt door het regenwater dat op de daken van de hallen valt af te voeren langs filters naar de reservoirs onder deze hallen. De totale dakoppervlakte van de hallen bedraagt 9800 m².
Bij volledige recuperatie en een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 800 l/m² komt dit neer op een opbrengst van (9800 x 0,8 =) 6860 m³.