Jaarrapporten

De WL jaarverslagen bevatten een overzicht van alle activiteiten die hebben bijgedragen aan de kennis, de kennisproducten en het advies op het gebied van watersystemen waarvoor het Waterbouwkundig Laboratorium verantwoordelijk is.

De Hydrologische Jaarboeken van het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC) bieden een overzicht van de waterstanden en debieten die jaarlijks geregistreerd worden in de HIC-meetstations in het Vlaams Gewest.

De MONEOS-jaarboeken zijn een factual data rapportage van getijwaarnemingen, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit gemeten per jaar in het Zeescheldebekken door het Waterbouwkundig Laboratorium.