Renovatie kantoren

Door de aanpassing naar Het Nieuwe Werken bleek  minder oppervlakte nodig voor  kantoorfuncties.  Zoals bepaald in de omzendbrief voor het Nieuwe Werken, leidt dit tot een netto kantooroppervlakte van  912,5 m². Het ontwerp van Achtergael Architecten sluit hier met 914m² bijna perfect op aan. Doordat er minder kantooroppervlakte voor werkplekken moet voorzien worden, kwam er ruimte vrij in het bestuursgebouw om bijkomende functies en behoeften op te nemen. Hierdoor kon onder andere het sedimentologisch labo mee in de kantooroppervlakte worden opgenomen. De opslagruimte op de site blijft dan ook opslagruimte en de kosten voor de verbouwing hiervan vallen weg. Op deze manier kunnen ook de stooklokalen op de huidige locaties blijven.


Er is ook besloten om zo min mogelijk te raken aan de in 2002 gerenoveerde kantooroppervlakte. Enkel de meest noodzakelijke ingrepen worden hier doorgevoerd. Zo zal het sanitair worden aangepast zodat deze ook integraal toegankelijk zijn, zullen er vluchtwegen worden toegevoegd op vraag van de brandweer en zal de oude serverruimte omgebouwd worden.  Ook enkele gemakkelijke ingrepen zoals het wegnemen van niet dragende wanden worden op een minimaal aantal plaatsen doorgevoerd zodat de kantoren optimaal kunnen worden ingericht om Het Nieuwe Werken toe te passen.


Omwille van comfortredenen en energiebesparing zal bij het oude bestuursgebouw wel het buitenschrijnwerk  vervangen worden (deels nog enkel glas en deels voorzien van oude dubbele beglazing) en het dak geïsoleerd.