Storm Dieter

  • 12 januari 2017

De aankondiging van storm 'Dieter' betekent voor het Waterbouwkundig Laboratorium ook een storm aan dringende meetvragen.

Deze week werden alle GOG's  extra gecontroleerd, zodat de divers in het gebied de waterpeilen goed zullen registreren morgen… We houden uiteraard het peilmeetnet continu in het oog om bij uitval zo snel als mogelijk te reageren en te herstellen.

Onze meetploeg staat paraat om ter plaatste allerhande metingen te doen (waterstandsmetingen op de dijk in Mariakerke en in de geul van Saeftinghe, golfmetingen in de voorhaven van Oostende,...).