MONEOS-jaarboeken

De MONEOS-jaarboeken zijn een factual data rapportage van getijwaarnemingen, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit gemeten per jaar in het Zeescheldebekken door het Waterbouwkundig Laboratorium.

MONEOS-jaarboek monitoring 2019
cover MONEOS jaarboek monitoring 2019

Het MONEOS-jaarboek, uitgegeven door het Waterbouwkundig Laboratorium, rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de “Ontwikkelingsschets 2010” van het Schelde-estuarium (OS-2010). Dit rapport handelt over de resultaten van het jaar 2019. Achtereenvolgens worden de meetgegevens gepresenteerd inzake de continue metingen van waterstanden, debieten, stromingen, saliniteit en sedimentconcentratie. Ook de vaarten (halftij-eb en 13-uursmetingen) en de periodieke metingen worden gerapporteerd.