Onderzoek & Ontwikkeling

compilatie 1 fotos

Dankzij ons WL O&O beleid wordt nieuwe en innovatieve kennis continu met bestaande kennis geïntegreerd. Onderzoeksinstrumentarium wordt volgens de state-of-the-art principes, op de meest efficiënte manier ter beschikking gesteld voor de uitvoering van studies en adviezen in vier portfoliodomeinen:

  • Havens en vaarwegen
  • Waterbouwkundige constructies
  • Waterbeheer
  • Hydraulica en sediment

Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen

Tel. +32 3 224 60 35
 

Hoe ons bereiken?