Nieuws

  • 10 september 2020
MONEOS 2019

Moneos jaarboek 2019 beschikbaar

Het MONEOS-jaarboek, uitgegeven door het Waterbouwkundig Laboratorium, rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de “Ontwikkelingsschets 2010” van het Schelde-estuarium (OS-2010).
WL jaarverslag 2018-2019
  • 27 augustus 2020

WL jaarverslag 2018-2019 beschikbaar

Het Waterbouwkundig Laboratorium bouwt letterlijk en figuurlijk mee aan de toekomst. Nieuwe onderzoeksinfrastructuur in Oostende en in Borgerhout is in aanbouw , en de modernisering van
betalende parkeerzone
  • 27 maart 2019

Nieuwe parkeerregeling op openbare weg vanaf 1 april

Parkeert u op de openbare weg? Vanaf 1 april gaat de nieuwe regeling van betalende en blauwe zones van kracht. Het Waterbouwkundig Laboratorium ligt in de zg. "roze zone", op het kaartje hieronder is het WL aangeduid met rode stip.
RSS feed groot
  • 23 april 2018

Wijziging RSS-feeds onderzoeksoutput

Sinds enige tijd bieden wij thematische RSS-feeds aan zodat jullie op de hoogte blijven van nieuw verschenen onderzoek. Deze feeds hebben sinds kort een wijziging ondergaan. Pas daarom jullie RSS-feeds aan in jullie browser of reader.
Interreg
  • 17 april 2020

EU-INTERREG 2 Zeeën – POLDER2C’s

In de Hedwige-Prosperpolder, op de grens tussen Nederland en Vlaanderen, wordt i.h.k.v. het geactualiseerde Sigmaplan door afdeling Zeeschelde-Zeekanaal (dVW) de komende jaren een nieuwe ringdijk aangelegd ter vervanging van de huidige Scheldedijk.
jaarverslag 2016-2017
  • 10 oktober 2018

WL jaarverslag 2016-2017 online

Het Waterbouwkundig Laboratorium wil zijn klanten, partners, en het grote publiek op regelmatige tijdstippen informeren over geleverde prestaties, nieuwe inzichten en methodes, samenwerking en ambities.
coverWL2017R12_070_6.jpg
  • 5 december 2017

MONEOS en hydrologisch jaarboek 2016 beschikbaar

Download MONEOS-jaarboek monitoring 2016 en
Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2018
  • 2 september 2019

MONEOS en Hydrologisch jaarboek 2018 beschikbaar

Download MONEOS jaarboek monitoring 2018 en Hydrologisch jaarboek 2018.
cover MONEOS 2017
  • 28 augustus 2018

MONEOS en Hydrologisch jaarboek 2017 beschikbaar

Download MONEOS jaarboek monitoring 2017 en Hydr
cover_jaarverslag_2015-2016
  • 4 oktober 2017

WL jaarverslag 2015-2016 beschikbaar

Het jaarverslag van het Waterbouwkundig Laboratorium zit in een nieuw kleedje. Vanaf nu willen wij u tweejaarlijks op de hoogte brengen van de prestaties en initiatieven om de grenzen van ons kennen en kunnen te verleggen, om de meer innovatieve benadering die we voorstaan te onderstrepen.