Nieuws

  • 3 december 2021
cover hydrologisch jaarboek HIC 2020

Hydrologisch jaarboek 2020 beschikbaar

Voorliggend rapport karakteriseert de hydrologie van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen voor het jaar 2020 aan de hand van de debietsmetingen uitgevoerd door het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC).
moneos rapport 2020
  • 26 augustus 2021

Moneos jaarboek 2020 beschikbaar

Voorliggend MONEOS jaarboek presenteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde estuarium uitgevoerd door het WL-HIC in het jaar 2020.
WL jaarverslag 2018-2019
  • 27 augustus 2020

WL jaarverslag 2018-2019 beschikbaar

Het Waterbouwkundig Laboratorium bouwt letterlijk en figuurlijk mee aan de toekomst. Nieuwe onderzoeksinfrastructuur in Oostende en in Borgerhout is in aanbouw , en de modernisering van
betalende parkeerzone
  • 27 maart 2019

Nieuwe parkeerregeling op openbare weg vanaf 1 april

Parkeert u op de openbare weg? Vanaf 1 april gaat de nieuwe regeling van betalende en blauwe zones van kracht. Het Waterbouwkundig Laboratorium ligt in de zg. "roze zone", op het kaartje hieronder is het WL aangeduid met rode stip.
Hydrologisch jaarboek HIC 2019
  • 12 november 2020

Hydrologisch jaarboek 2019 beschikbaar

Voorliggend rapport karakteriseert de hydrologie van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen voor het jaar 2019 aan de hand van de debietsmetingen uitgevoerd door het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC). 
Interreg
  • 17 april 2020

EU-INTERREG 2 Zeeën – POLDER2C’s

In de Hedwige-Prosperpolder, op de grens tussen Nederland en Vlaanderen, wordt i.h.k.v. het geactualiseerde Sigmaplan door afdeling Zeeschelde-Zeekanaal (dVW) de komende jaren een nieuwe ringdijk aangelegd ter vervanging van de huidige Scheldedijk.
jaarverslag 2016-2017
  • 10 oktober 2018

WL jaarverslag 2016-2017 online

Het Waterbouwkundig Laboratorium wil zijn klanten, partners, en het grote publiek op regelmatige tijdstippen informeren over geleverde prestaties, nieuwe inzichten en methodes, samenwerking en ambities.
MONEOS 2019
  • 10 september 2020

Moneos jaarboek 2019 beschikbaar

Het MONEOS-jaarboek, uitgegeven door het Waterbouwkundig Laboratorium, rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de “Ontwikkelingsschets 2010” van het Schelde-estuarium (OS-2010).
Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2018
  • 2 september 2019

MONEOS en Hydrologisch jaarboek 2018 beschikbaar

Download MONEOS jaarboek monitoring 2018 en Hydrologisch jaarboek 2018.
cover MONEOS 2017
  • 28 augustus 2018

MONEOS en Hydrologisch jaarboek 2017 beschikbaar

Download MONEOS jaarboek monitoring 2017 en Hydr