Meettechnieken en -instrumenten

In functie van de projectnoden en in samenspraak met de klant bepalen we de meest geschikte combinatie van meettechnieken, -frequentie, -duur en sensoren. Voor de aankoop van meetinstrumenten is het Waterbouwkundig Laboratorium niet gebonden aan een producent of leverancier. Bovendien ontwikkelen we zelf specifieke toestellen die niet op de markt verkrijgbaar zijn.  Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste soorten metingen die we kunnen uitvoeren.

Metingen in situ

Metingen op fysische modellen

Laboratoriumanalyses


Metingen in situ

Voor meetcampagnes in situ, waaronder ook meetvaarten, beschikt het Waterbouwkundig Laboratorium over de nodige expertise om het volledige traject te doorlopen: vanaf de verkenning van de meetlocaties en de organisatie en voorbereiding van de campagne, over de mobilisatie, uitvoering en demobilisatie tot de oplevering van de data (inclusief een factual data rapport). Daarvoor maken we gebruik van een uitgebreide set hoogtechnologische meetapparatuur, naar bovenwaaronder:Q-liner

 • apparatuur om de stroomsnelheid en -richting te meten: verschillende soorten Acoustic Doppler Current Profilers (ADCP), Acoustic Doppler Velocimeters (ADV) en elektromagnetische snelheidsmeters;
 • instrumenten om het waterniveau en de golfoploop te meten (akoestisch en druk);
 • turbiditeit-, druk-, conductiviteit-, zuurstof- en temperatuursensoren;
 • verschillende waterstaalname en monsternametoestellen;
 • RTK-gps voor hoogtemetingen en plaatsbepaling;
 • meetframes om uit te zetten op de zee/rivierbodem;
 • positiemeetsysteem voor scheepsbewegingen;
 • hoekmeters en rotatiesnelheidsmeters;
 • hogedefinitiecamera’s.

Daarnaast adviseert het Waterbouwkundig Laboratorium bij gespecialiseerde metingen die in situ plaatsvinden om sliblagen en slibeigenschappen in beeld te brengen. Wij begeleiden klanten om de juiste geofysische meettoestellen in te zetten en de verkregen data correct te evalueren. Het gaat om volgende apparatuur:

 • akoestische bathymetrische toestellen (singlebeam en multibeam);
 • in-situ densiteitsprofilerende toestellen;
 • reologische toestellen.naar boven

Metingen op fysische modellen

Om metingen op schaalmodellen en op andere installaties in het Waterbouwkundig Laboratorium uit te voeren, bepaalt het Waterbouwkundig Laboratorium de meest aangewezen instrumentenkeuze en meetmethode. Dat gebeurt in functie van de te meten parameters en de beschikbare meetruimte op het model. Het meetinstrumentarium bestaat onder andere uit:

 • elektromagnetische en akoestische snelheidsmeters en debietsmeters;
 • druksensoren voor statische of dynamische druk;
 • golvenmeters;
 • laserpositiemeters;activiteiten in de hal
 • totaalstation en elektronisch waterpastoestel;
 • hoekmeters en rotatiesnelheidsmeters;
 • krachtenmeters;
 • waterniveaumeters;
 • kalibratietoestellen voor stuur- en meetsignalen en rekstrooktoepassingen;
 • visiesystemen waaronder Particle Tracking Velocimetry metingen;
 • op maat gemaakte meetinstrumenten voor specifieke toepassingen.

Laboratoriumanalyses

In ons sedimentologisch labo voeren we volgende analyses het meest frequent uit:naar boven

 • korrelgrootteverdeling;
 • bepaling van reologische karakteristieken;
 • densiteitsbepaling;
 • bepaling van het kalk- en organisch gehalte, de sedimentconcentratie, de saliniteit en het Cl-gehalte.

We beschikken over geautomatiseerde (Prepash) en Sedimentlabo_3manuele (moffeloven) toestellen voor de bepaling van droog- en as- (gloei-)resten en het gloeiverlies. Met de automatische filtratiemachine die we in huis ontwikkelden, kunnen we ook de droogresten bepalen. Verder beschikt het sedimentologisch labo over de nodige toestellen om te vriesdrogen en een ionenchromatograaf. In het sedimentologisch labo verrichten we ook vernieuwend projectmatig onderzoek en laboratoriumanalyses, o.a. licht- en elektronenmicroscopie met behulp van EDX en de optie om digitale microfoto’s te nemen.