Toekomstige infrastructuur

In september 2016 besliste de Vlaamse Regering om een nieuwe onderzoeksfaciliteit te bouwen in Oostende met een sleeptank en een golfbassin (Coastal & Ocean Basin, COB). Tegen 2020 zijn deze faciliteiten volledig operationeel.

Sleeptank II

De nieuwe sleeptank zal een totale lengte bezitten van 174 m (waarvan 136 m nuttige lengte voor proeven), een breedte van 20 m en een maximale waterdiepte van 1 m. Bovenop deze waterstand kunnen golven gegenereerd worden met een amplitude tot 20 cm. Het ontwerp scheepsmodel dat in deze sleeptank kan gebruikt worden, heeft een totale maximale lengte van 8 m en breedte van 1,5 m.

In tegenstelling tot de huidige sleeptank, zal de nieuwe sleeptank observatieramen en een observatietunnel hebben om de stroming naast en onder het scheepsmodel makkelijk te visualiseren. De volautomatische sleepwagen zal minimaal dezelfde mogelijkheden hebben als deze op de huidige sleeptank en bijkomende functionaliteiten worden nog bekeken.

Coastal & Ocean Basin (COB)

Het COB is een samenwerking tussen de Universiteiten van Gent en Leuven en het Waterbouwkundig Laboratorium. In deze golftank van 30 x 30 m² kunnen schaalmodellen onderworpen worden aan zowel golven als stroming en wind. Verschillende golfschotten zullen toelaten om een multi-directioneel golfklimaat te realiseren in combinatie met stroming tot 0,4 m/s. Bijkomend kan windbelasting aangebracht worden tot een maximale snelheid van 70 km/u. Het bassin is breed inzetbaar in verschillende domeinen en markten zoals golf- en getijdenenergie, offshore engineering, kustwaterbouwkunde of golf/stroming-vegetatie interactie.