Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

De belangrijkste doelstelling van het WL is om efficiënt en doeltreffend te werken en kwaliteit te leveren in een gezonde werkomgeving.

Om dit te realiseren:

  • Staat het WL voor kwaliteit van de dienstverlening, voor proceskwaliteit en voor kwaliteit van de output. Om deze kwaliteit te kunnen leveren, wordt een planmatige aanpak voorgestaan.
  • Zegt het WL wat het doet (plannen), doet wat het zegt (uitvoeren) en beoordeelt het alle genomen stappen (leren).
  • Het welzijn van medewerkers is hierbij een essentiële schakel. Het WL zet dan ook in op het bevorderen van het welzijn van haar medewerkers en het leefmilieu.
  • Om alle doelstellingen te bereiken, beheert het WL de risico’s en neemt het op basis hiervan de nodige acties.
  • Voldoet het WL aan alle wettelijke eisen die van toepassing zijn op de werkplaats, en bewaakt tevens de eigen eisen gesteld aan de uitvoering van werkzaamheden.
  • Om de prestaties te kunnen objectiveren, verzamelt en analyseert het WL alle gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het continu verbeteren van de werking.