Saliniteit

Saliniteit is de maat voor het zoutgehalte van rivier- en zeewater. Wordt uitgedrukt in PSU (practical salinity unit), een dimensieloze maat die gaat van 0 (zoet water) tot ongeveer 33 (zeewater).