Scheepsmanoeuvreersimulatoren

De scheepsmanoeuvreersimulator is een instrument om vaarwegen in een virtuele omgeving te testen. Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over 3 simulatoren: SIM 360+, SIM 225 en Lara.

SIM 360+ en SIM 225 laten toe om te varen met verschillende types van schepen zoals zeeschepen, kusters en sleepboten. Lara is een specifieke scheepsmanoeuvreersimulator voor binnenvaartschepen.

In een simulator worden de scheepsmanoeuvres als volgt nagebootst:

  • bewegingen van het schip zijn waar te nemen middels de instrumenten op de navigatiebrug en door de ramen (buitenbeeld);
  • de navigator merkt hoe het schip zich gedraagt;
  • de navigator geeft aangepaste bevelen (roer, telegraaf, sleepbootassistentie) om het schip te besturen; 
  • de krachtenwerking op het schip wordt berekend (wiskundig model);
  • de snelheid en nieuwe positie van het schip worden bepaald en getoond op de instrumenten en via het buitenbeeld.

Doel

De simulatoren worden gebruikt voor onderzoek en manoeuvreeropleidingen.

In geval van een onderzoek krijgen ervaren navigators een manoeuvreertaak opgelegd. Nadien gebeurt er een statistische analyse op de uitgevoerde manoeuvres. Dit laat toe om de conditie te evalueren en bv. de veilige vaarbaanbreedte in te schatten.
Met de simulatoren voeren we onderzoek uit om:

  • havens en vaarwegen te ontwerpen;
  • nautische procedures te testen;
  • de grenzen te bepalen voor veilig verkeer (risicoanalyse).

De manoeuvreeropleiding voor loodsen en stuurlui omhelst het inoefenen van specifieke manoeuvres.