Helikoptervlucht brengt schade in beeld

  • 13 januari 2017

Superstorm ‘Dieter’ zorgt tot zaterdag voor verhoogde hoogwaters in het tijgebied van de Kust en Schelde. Op advies van het Hydrologisch Informatiecentrum van het Waterbouwkundig Laboratorium (departement Mobiliteit en Openbare Werken) werd de fase ‘Gevaarlijk Stormtij’ afgekondigd.

Verwacht wordt dat donderdagnacht een krachtige en aan de kust zeer krachtige wind uit het zuidwesten, draaiend naar het westen tot noordnoordwesten over het land trekt en dat er rukwinden mogelijk zijn tot 100 km/u.

Het water zal hierdoor in de richting van onze kust en via de Westerschelde en de Zeeschelde verder landinwaarts worden gestuwd. In combinatie met springtij zal het hoogwater in Antwerpen vrijdagnamiddag sterk verhoogd zijn. Het te verwachten peil situeert zich in Antwerpen rond 16:30 hoger dan 7,00 m TAW. Ook zaterdagochtend zijn waterstanden nog verhoogd in het tijgebied van de Schelde.

Gecontroleerde overstromingsgebieden

Ook stroomopwaarts worden op de Zeeschelde en haar getijdegevoelige zijrivieren vervolgens verhoogde hoogwaterstanden verwacht. Hierdoor zullen verschillende overstromingsgebieden in werking treden. In deze gebieden wordt het water tijdelijk gebufferd en worden zo de hoge peilen afgetopt.

Verschillende overstromingsgebieden (GOG’s) die aangelegd zijn in het kader van het Sigmaplan langs de Schelde en haar zijrivieren zullen in werking treden om tijdelijk Scheldewater op een gecontroleerde manier te bergen en aldus het waterpeil af te toppen en stroomopwaarts wateroverlast te vermijden.

Het zal de eerste keer zijn dat het GOG van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde echt in werking zal treden.

Metingen

Het Waterbouwkundig Laboratorium voorziet heel wat tijdelijke metingen om zo goed mogelijk gebruik te maken van deze “unieke” situatie, zo worden volgende metingen voorzien:

Mariakerke

Wat: Waterstandsmetingen op de dijk met 3-tal divers (bepalen van overslagdebieten)

Wanneer: vrijdagmiddag - vrijdagnamiddag

Saefthinge

Wat: waterstandsmetingen in de geul van Saefthinge met 11-tal divers

Wanneer: vrijdagochtend – week van 23/1

Voorhaven Oostende

Wat: golfmetingen met 3-tal hoogfrequente druksensoren in de Voorhaven + luchtdrukmeting

Wanneer: vrijdagochtend - maandagochtend

Kruibeke

Wat: waterstandsmetingen op de overloopdijk en het talud van GOG Kruibeke met 5-tal divers (een fantastische calibratie-set voor modellen)

Wanneer: vrijdagochtend – maandag

Helikoptervlucht

Op zaterdag 14 januari gaat het Waterbouwkundig Laboratorium met een helikopter de lucht in om de schade op te meten aan de kust. Ook de gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde zullen in beeld worden gebracht.

De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde zijn beschikbaar in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium op www.waterinfo.be.

Fotobeelden helikoptervlucht (voor de pers)
Zaterdagavond zijn de foto’s van de helikoptervlucht op te vragen bij de communicatieverantwoordelijke van het Waterbouwkundig Laboratorium
Viki Kruyniers, 0499 55 87 26, viki.kruyniers@mow.vlaanderen.be