Doelstellingen

Het Waterbouwkundig Laboratorium streeft 4 strategische doelstellingen na:

 1. Wij ondersteunen de Vlaamse overheid in haar streven om:
  • de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren;
  • wateroverlast en -tekort effectief en efficiënt aan te pakken, de veiligheid tegen overstromingen te verhogen en in te zetten op het beheer van de waterkwantiteit;
  • veilige, efficiënte en effectieve watergebonden infrastructuur te ontwikkelen;
  • een duurzaam kust- en waterwegbeheer uit te bouwen;
  • bij te dragen aan het waterwegen-, kust- en havenbeleid, als deel van de economische ontwikkeling, maar rekening houdend met de leefmilieucomponent.
 2. Wij sluiten ons maximaal aan bij de langetermijndoelstellingen van het beleid en van de klanten.
 3. Wij gaan strategische allianties aan om onze dienstverlening te verbeteren en onze positie te versterken.
 4. Wij bouwen een specifiek wetenschappelijk instrumentarium uit en streven zo naar toepasbare, kwaliteitsvolle en economisch verantwoorde innovatie.